Entrevista a “Our finest hour with Matthew”


El periodista Matthew Tree entrevista l’Ousman sobre la seva experiència i el projecte Ajudafrica. Per què és important que els nens i nenes de Ghana tinguin accés a la tecnologia i a la informació?

Our finest hour with Matthew