Política de privacitat i protecció de dades personals


1. Navegació anònima a través del web

Nasco Feeding Minds només obté i conserva la següent informació sobre els visitants del nostre web:

a. El nom de domini del proveïdor (PSI) i / o adreça IP que els dóna accés a la xarxa.
b. La data i hora d’accés al nostre web.
c. L’adreça d’Internet des de la qual va partir el link que dirigeix ​​al nostre web.
d. El nombre de visitants diaris de cada secció.

La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

2. Navegació amb Javascript, CSS i Cookies

Per navegar per aquest lloc web cal tenir activades les opcions de Javascript, CSS i Cookies, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que ens permeten guardar elements de personalització dels continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita al lloc web de Nasco Feeding Minds. Totes les nostres galetes guarden la informació de forma encriptada i es destrueixen de forma automàtica passat cert temps. L’usuari, per la seva banda, podrà eliminar les galetes que li siguin remeses per mitjà de la configuració del navegador utilitzat per accedir al lloc web de Nasco Feeding Minds. Per a més informació, consulta la nostra política de cookies.

3. Tractament de les dades obtingudes a través del web

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de societat de la informació i comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals que l’usuari faciliti a través del web nascoict.org seran objecte de tractament i incorporades en un fitxer titularitat de Nasco Feeding Minds del que és responsable Nasco Feeding Minds, amb domicili social al C/ Gran de Gràcia 190, 08012 Barcelona.

La recollida i tractament de les dades personals té com a finalitat gestionar les sol·licituds que l’usuari realitzi a Nasco Feeding Minds a través del lloc web i complir les obligacions legals de Nasco Feeding Minds en matèria de protecció de dades personals, així com facilitar informació sobre les campanyes i activitats que duem a terme, recaptar fons per als nostres fins fundacionals i, si s’escau, altres finalitats que s’indiquin en els formularis del lloc web on es demanen les dades de l’usuari.

Les dades que se sol·licitin a l’usuari en els formularis de recollida tindran caràcter obligatori llevat que s’indiqui el contrari en el formulari corresponent. En el cas que l’usuari no faciliti les dades sol·licitades amb caràcter obligatori, Nasco Feeding Minds no podrà tramitar la sol·licitud realitzada el servei sol·licitat mitjançant el formulari de què es tracti.

Nasco Feeding Minds es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

Els formularis a través dels quals s’obtinguin les dades personals dels usuaris de la pàgina web, inclouran les corresponents caselles mitjançant el marcatge de les quals aquests hauran de manifestar l’acceptació de la corresponent política de privacitat.

El titular de les dades personals haurà de dirigir per escrit a hello@nascoict.org o al domicili social de Nasco Feeding Minds anteriorment indicat, per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició relatiu al tractament responsabilitat de Nasco Feeding Minds, indicant en l’assumpte “LOPD” i acreditant la seva identitat.

4. Seguretat

Garantim que qualsevol transmissió que es produeixi de les seves dades personals es farà mitjançant una tecnologia que compleix els màxims estàndards de seguretat. La comunicació entre el seu ordinador i els nostres servidors s’estableix de manera encriptada. El tractament de les dades es realitzarà exclusivament personal autoritzat i responsable de Nasco Feeding Minds.

Associació NASCO Foundation
C/ Gran de Gràcia 190
08012 Barcelona
NIF: G66477878